Franchising

Esperro Franchising

Franchise nedir?
Bir markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli bir süre,koşul ve şartların belirlenerek,işin yönetimi ve işleyişini sürekli kontrol eder.İş yönetimi ve işleyişiyle ilgili sürekli destek sağlanır.Sistem ve markanın kullandırılmasına karşılık,belirli bir bedel karşılığında ,uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisi sağlanır.

Franchise Adaylarında Aradığımız Özellikler
• Girişimci bir ruha ve başarılı olma isteğine sahip olmak.
• Tüm enerji ve zamanı Esperro Kahve için harcayabilecek.
• Personeline Esperro Kahve sinerjisini yayabilecek.
• Esperro Kahve için gerekli olan yatırımı karşılayabilecek finansmana sahip olmak.

Franchise Verme Süreci
• Yatırımcı firma veya şahsın ön başvuru formunu doldurması gerekmektedir.
• Esperro Kahve tarafında,doldurulan ön başvuru formuna istinaden karşılıklı görüşme yapılır.
• Adayların tespit ettikleri lokasyonlar,fizibilite çalışması yapmak için ziyaret edilir.
• Adayın ve lokasyonun uygun olması durumunda mimari proje çizilmeye başlanır ve kesin yatırım maliyeti oluşturulur.
• Projenin imalatı ve uygulaması başlar.
• Personel alımı, Esperro Kahve ile birlikte yapılır ve işe alınan personelin eğitimi, Esperro Kahve'nin eğitim merkezinde verilmeye başlanır.
• Açılışa kadar süren bütün aşamalar Esperro Kahve tarafından denetlenir ve kontrol edilir.